WARUNKI KORZYSTANIA

Endress Elektrogerätebau GmbH, Neckartenzlinger Straße 39, 72658 Bempflingen

1. Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze warunki korzystania dotyczą witryny internetowej endressparts.com (w dalszej części określanej jako „strona internetowa”) i jej subdomen. Firma Endress Elektrogerätebau GmbH (Informacja o publikacji) odpowiada za prowadzenie tej strony internetowej i za oferowane na niej usługi.

Korzystanie z tej strony internetowej wiąże się jednoznacznie z akceptacją tych warunków korzystania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zawartych na tej stronie informacjach i prezentacjach bez wcześniejszej zapowiedzi.

2. Strony internetowe

2.1 Strony internetowe i usługi firmy Endress Elektrogerätebau są dla każdego dostępne.

2.2 Firma Endress Elektrogerätebau prowadzi stronę internetową z należytą starannością i zapewnieniem jej prawidłowego działania. Jednakże firma Endress Elektrogerätebau GmbH nie jest w stanie zagwarantować, że niniejsza strona będzie zawsze dostępna. Firma Endress Elektrogerätebau GmbH nie gwarantuje także, że na stronach będą zawsze prezentowane najnowsze i bezbłędne informacje. Mogą wystąpić opóźnienia, błędy w pisowni oraz nieprawidłowe informacje.

2.3 Na naszej stronie można zamawiać produkty. Po nabyciu produktów przez zamawiającego następuje nawiązanie stosunków handlowych z firmą Endress Elektrogerätebau GmbH. Dodatkowo dla tych zamówień obowiązują „Ogólne warunki handlowe” (OWH).

3. Obowiązki użytkownika

3.1 Każdy użytkownik stron internetowych firmy Endress Elektrogerätebau GmbH jest samodzielnie odpowiedzialny za wszystkie swoje czynności. Ponadto użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec.

3.2 Treści i usługi udostępniane przez firmę Endress Elektrogerätebau GmbH nie mogą być wykorzystywane do nielegalnych celów. Zabronione jest zgłaszanie osób trzecich bez ich wyraźnej zgody i wiedzy do subskrypcji biuletynu lub zakładanie dla nich konta bez ich wiedzy i zgody.

3.3 Niedozwolone są aktywności użytkowników mające na celu zakłócenie działania lub utrudnienie korzystania ze stron internetowych firmy Endress Elektrogerätebau GmbH i może wiązać się to z pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

4. Odpowiedzialność

4.1 Firma Endress Elektrogerätebau GmbH ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku, gdy przyczyna szkody jest skutkiem zamierzonego zachowania lub poważnego zaniedbania.

5. Znaki zastrzeżone i prawa własności

Strony internetowe oraz prezentowane na nich treści firmy Endress Elektrogerätebau GmbH, a w szczególności teksty, logo i zdjęcia, są chronione prawami autorskimi. Do przedstawionych przez nas treści dysponujemy odpowiednimi prawami autorskimi. Z tego względu nie można ich powielać i wykorzystywać w innych celach niż prywatne. Publikowanie lub rozpowszechnianie wymaga zgody firmy Endress Elektrogerätebau GmbH.

6. Ochrona danych

Nasze Oświadczenie o ochronie danych znajduje się tutaj.

7. Konto użytkownika – rejestracja i rezygnacja

7.1 W naszym centrum obsługi klienta istnieje możliwość rejestracji. Utworzenie konta jest możliwe tylko dla osób posiadających zdolność prawną do zawierania umów.

7.2 Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych na temat swojej osoby.

7.3 Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za zachowanie poufności danych na temat swojego konta użytkownika (dane logowania i hasło). Nie wolno ujawniać swoich danych logowania i należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu. W przypadku podejrzenia, że dane mogą zostać bezprawnie wykorzystane, należy niezwłocznie nas o tym poinformować.

7.4 Zarówno użytkownik, jak i firma Endress Elektrogerätebau GmbH są uprawnieni w dowolnym momencie do usunięcia konta użytkownika z tygodniowym okresem karencji.

7.5 Firma Endress Elektrogerätebau GmbH jest uprawniona do zablokowania konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeśli użytkownika już kilkakrotnie postępował niezgodnie z warunkami korzystania, a także po upomnieniu we właściwym czasie nie usunął przyczyny naruszenia zasad lub mimo wszystko powtarzał nieprawidłowe postępowanie.

8. Korzystanie z Endress Websupervisor dla E-RMA

Jeśli zarejestrujesz się za pośrednictwem https://endressparts.com w https://endress.websupervisor.net/#/login, zyskasz dostęp do naszego portalu, dzięki czemu będziesz mieć możliwość monitorowania i sterowania swoim generatorem prądu. W razie przypadku serwisowego za pomocą danych logowania będziemy mieli dostęp do danego generatora prądu, aby móc odczytać komunikaty błędów i ewentualnie wprowadzić odpowiednie ustawienia.  Skorzystamy z danych dostępowych jedynie po zgłoszeniu przez Ciebie przypadku serwisowego.

9. Łącza do innych stron internetowych

9.1 Firma Endress Elektrogerätebau GmbH udostępnia łącza do stron internetowych innych użytkowników. Firma Endress Elektrogerätebau GmbH nie ma wpływu na treści prezentowane na tych stronach.

9.2 Z tego powodu firma Endress Elektrogerätebau GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli użytkownik poprzez te łącza przejdzie na dane strony.
Korzystanie z łącz odbywa się na własną odpowiedzialność. Nie są wyświetlane wskazówki, gdy użytkownik opuszcza stronę internetową firmy Endress Elektrogerätebau GmbH.

9.3 Firma Endress Elektrogerätebau GmbH prosi użytkowników o przekazanie informacji, jeśli na stronach pod danymi łączami znajdują się treści niezgodne z prawem lub podejrzane.

Bempflingen 2017 – Endress Elektrogerätebau GmbH

x