Deklaracja ochrony danych osobowych

2018

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH (Endress) cieszy się z Twoich odwiedzin na naszych stronach internetowych i zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi produktami i usługami.

Endress szanuje Twoją prywatność

Ochrona Twoje prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas równie ważna jak bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych. Dlatego uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe, które przekazujesz nam odwiedzając nasze strony internetowe, przetwarzamy z zachowaniem pełnej poufności i zawsze zgodnie z przepisami. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementami naszej polityki zarządzania.

Informujemy, że podczas przesyłania danych przez Internet (np. wysyłania e-maili) mogą występować pewne zagrożenia. Całkowicie skuteczna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zapisywane przez nasze strony internetowe tylko wtedy, gdy podajesz je nam z własnej woli w określonym celu, np. w ramach rejestracji, zapytania, ankiety, biuletynu, przetargu lub realizacji umowy.

Ponadto podczas wizyty na naszych stronach internetowych rejestrowane są zapisywane informacje: adres IP, strona internetowa, z której nastąpiła wizyta, odwiedzone strony, pobrane pliki, odtworzone pliki wideo/audio, kliknięcia poszczególnych łączy, wyszukiwane wyrazy lub frazy, czas trwania wizyty oraz używana przeglądarka.

Wiedza ta pozwala nam dalej optymalizować nasze strony internetowe, aby jak najlepiej zaspokajały potrzeby osób je odwiedzających.

Przeznaczenie

Endress wykorzystuje dane osobowe na potrzeby zarządzania klientami oraz udzielania odpowiedzi na zapytanie tylko w wymaganym zakresie.

Nasi pracownicy oraz usługodawcy działający na zlecenie Endress są zobowiązani do tajemnicy i przestrzegania postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE oraz niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Ponadto podejmowane są wszelkie środki natury technicznej i organizacyjnej służące zapewnieniu ochrony danych.

Korzystanie z formularzy

Endress stosuje na swoich stronach internetowych różne formularze służące do korespondencji:

  1. Sprzedaż agregatów prądotwórczych — pytania o cenę, informacje o produkcie, zapytania o wsparcie
  2. Obsługa klienta — części zamienne, pomoc techniczna do już kupionych agregatów prądotwórczych, napraw
  3. Endress Remote Monitoring Application (ERMA) — monitorowanie agregatów prądotwórczych
  4. Rejestracja klientów — jako partner serwisowy Endress w Support Network

We wszystkich formularzach jest zaznaczone, które dane są niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytanie. Gdy chcesz nam wysłać swoje dane, musisz zaakceptować deklarację ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w ramach przetwarzania danych zlecenia przez naszego partnera, firmę Salesforce. Salesforce przechowuje dane osobowe głównie w USA. Deklaracja ochrony danych osobowych Salesforce znajduje się tutaj (https://www.salesforce.com/de/company/privacy/).

Dane teleadresowe potrzebne do działania aplikacji „Endress Remote Monitoring Application” są po weryfikacji dokonanej przez naszych specjalistów przetwarzane dalej w ramach przetwarzania danych zlecenia przez naszego partnera, firmę ComAp a.s. ComAp a.s. przechowuje dane osobowe w Pradze w Republice Czeskiej.

Zastrzeżenie dotyczące ochrony danych na formularzu: „Zgłoszenie szkody/zlecenie naprawy”

Dane formularza

Podanie błędnych lub niekompletnych danych może spowodować opóźnienie wykonywania usługi gwarancyjnej lub odrzucenie reklamacji!

Jeśli urządzenie nie jest już na gwarancji lub usterka nie powstała z winy Endress, naliczane są koszty (za wydatki za przejazd i robociznę oraz ewentualnie poniesione koszty ekspertyzy zgodnie z warunkami podanymi w bieżącym cenniku delegacji). Obowiązują wyłącznie nasze ogólne warunki handlowe (w aktualnym brzmieniu), które na życzenie możemy wysłać.

Ochrona danych: Składając podpis, zgadzasz się na to, żebyśmy przechowywali u nas wszystkie Twoje informacje i dane osobowe oraz przetwarzali je na potrzeby realizacji „Zgłoszenia szkody/zlecenia naprawy”.

Możesz w każdej chwili otrzymać informację o swoich danych osobowych, które posiadamy (e-mail na adres dsb.prettl@prettl.com).

Biuletyn

Biuletyn można zamówić, zgadzając się na jego wysyłkę. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymania biuletynu wysyłając e-mail w dowolnej formie na adres vertrieb@endress-stromerzeuger.de.

Łącze do zewnętrznej strony grupy Prettl

Endress jako przedsiębiorstwo należy do grupy Prettl. Na stronie internetowej znajduje się łącze do strony internetowej grupy Prettl (https://www.prettl.com). Po przejściu za pomocą tego łącza na stronę internetową grupy Prettl zaczynają obowiązywać postanowienia o ochronie danych podane na stronie internetowej grupy Prettl.

Korzystanie ze strony KARIERA

Endress korzysta za pośrednictwem strony grupy Prettl z platformy rekrutacyjnej rexx systems, która jest prowadzona przez rexx systems GmbH z siedzibą przy Süderstrasse 75-79, 20097 Hamburg. rexx systems to platforma, która umożliwia rekrutację na stanowiska.

Na naszych stronach internetowych są wbudowane łącza do platformy rexx systems, która umożliwia techniczne przesłanie dokumentów rekrutacyjnych. Po nawiązaniu połączenia z platformą rexx systems dane są przekazywane firmie rexx systems.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania oraz wykorzystania danych przez rexx systems oraz Endress i grupę Prettl służą zarządzaniu rekrutacją. W cyfrowych aktach rekrutacyjnych znajdują się wszystkie dane kandydata oraz cała historia kontaktów.

Podczas odwiedzania stron internetowych rexx systems są standardowo przez rexx systems zapisywane takie dane, jak adres IP przydzielony przez dostawcę Internetu, strona internetowa, z której nastąpiła wizyta, strony internetowe odwiedzone u nas oraz data i czas trwania wizyty. Dane osobowe potrzebne nam wyłącznie do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego są zapisywane tylko wtedy, jeśli podasz nam je w ramach rekrutacji. Twoje osobiste dane i informacje są zbierane, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem z największą starannością i uwagą. Przestrzegane są wszystkie postanowienia niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych. Zbieramy przy tym wyłącznie te dane, które są nam potrzebne w trakcie procesu Twojej rekrutacji do pracy w Endress Produktions Holding GmbH.

Oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przekazywanie swoich danych wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Zapewniasz, że Twoje dane są prawdziwe. Wiesz także, że podanie nieprawdziwych danych może skutkować rozwiązaniem ewentualnego stosunku pracy.

Twoja rekrutacja online

Po wprowadzeniu i przekazaniu dane trafiają bezpośrednio poprzez zaszyfrowane połączenie na serwer naszego zewnętrznego usługodawcy, firmy rexx systems. Wszystkie dane są szyfrowane w technice SSL. Jeśli po rejestracji zalogujesz się za pomocą otrzymanych danych użytkownika, także te dane będą przesyłane za pomocą techniki szyfrowania SSL.

Bezpieczeństwo danych w trakcie rekrutacji online

Twoje dane są w trakcie przetwarzania danych zlecenia przechowywane u providera. Zarówno Endress Produktions Holding GmbH, jak i provider podejmują środki bezpieczeństwa natury technicznej i organizacyjnej, aby strzec zebrane od Ciebie dane przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco doskonalone w miarę postępu technicznego.

Prawo do otrzymania informacji na temat rekrutacji online

Na życzenie z chęcią informujemy zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane osobowe na Twój temat posiadamy. W tej sprawie należy się zwrócić do inspektora danych osobowych w Endress Produktions Holding GmbH (patrz dane teleadresowe).

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie Endress

Endress korzysta z plików cookie, aby monitorować preferencje odwiedzających i móc jak najlepiej formować strony odpowiednio do nich.

Co to są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze w czasie, gdy odwiedzasz pewne strony internetowe. . Może to jednak skutkować utratą dostępu do niektórych funkcji. Instrukcje usuwania plików cookie można znaleźć w pomocy do swojej przeglądarki.

Pliki cookie z zewnątrz

W niektórych stronach internetowych Endress są wbudowane pliki i usługi innych dostawców (np. YouTube), które mogą korzystać z własnych plików cookie i aktywnych elementów. Endress nie ma żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców.

Należy pamiętać, że udostępniona przez Endress możliwość ustawienia plików cookie, które mogą być stosowane, nie ma wpływu na pliki cookie i aktywne elementy innych dostawców.

Informacji o tym, co się dzieje z Twoim danymi, należy szukać na stronach internetowych danego dostawcy.

Stosowanie narzędzia do analizy ruchu internetowego Google Analytics

W tej witrynie internetowej jest wykorzystywana usługa analizy ruchu internetowego Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics zapisuje na Twoim komputerze pliki tekstowe, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Ciebie z witryny internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Ciebie z tej witryny internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku uaktywnienia anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP będzie wcześniej przez Google skracany, jeśli przebywasz na terenie jednego z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest skracany dopiero po przesłaniu do serwera Google w USA pełnego adresu. W tej witrynie internetowej jest aktywna anonimizacja IP. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej Google będzie na podstawie tych informacji oceniał korzystanie przez Ciebie z witryny internetowej, opracowywał raporty o działaniach w witrynie internetowej oraz świadczył operatorowi witryny internetowej inne usługi związane z witryną internetową i korzystaniem z Internetu.

Przekazany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę adres IP nie będzie agregowany z innymi danymi posiadanymi przez Google na Twój temat. Zapisywaniu plików cookie możesz zapobiec, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. Może to jednak uniemożliwiać pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony. Wyczerpujące informacje o tym, do czego Google wykorzystuje Twoje dane, zawierają zasady ochrony danych osobowych Google. www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z Map Google

W naszej witrynie internetowej jest wykorzystywana usługa Mapy Google firmy Google Inc. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz równocześnie zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie zebranych w sposób automatyczny danych przez Google Inc., jej przedstawicieli oraz inne podmioty.
Warunki korzystania z Map Google znajdują się na stronie „Warunki korzystania z usługi Mapy Google”.

Korzystanie z YouTube

Wykorzystujemy platformę wideo YouTube, która jest prowadzona przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 w USA. YouTube to platforma, która umożliwia odtwarzanie plików audio i wideo.

Po wywołaniu niektórych stron naszej witryny wbudowany tam odtwarzacz YouTube nawiąże połączenie z YouTube, aby zapewnić techniczne przesłanie pliku wideo lub audio. Po nawiązaniu połączenia z YouTube dane są przekazywane firmie YouTube.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania orz wykorzystania danych przez YouTube oraz dotyczące ich Twoje prawa i możliwości ustawień służące ochronie Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych na stronach YouTube (https://www.youtube.de/t/privacy).

Korzystanie z Facebooka

Strony internetowe Endress zawierają łącze do sieci społecznościowej Facebook.com, która jest prowadzona przez Facebook Inc., Palo Alto, USA („Facebook”). Połączenie z Facebookiem jest nawiązywane, dopiero gdy klikniesz udostępniony przycisk. Oznacza to wyrażenie zgody na przekazywanie danych Facebookowi. Jeśli jesteś zalogowany w Facebooku, Facebook może powiązać Twoją wizytę z Twoim kontem, które w nim posiadasz. Gd naciśniesz ten przycisk, odpowiednie informacje zostaną przez Twoją przeglądarkę przesłane do Facebooka i tam będą przechowywane.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania orz wykorzystania danych przez Facebooka oraz dotyczące ich Twoje prawa i możliwości ustawień służące ochronie Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych na stronach Facebooka. Dalsze informacje na ten temat zawiera deklaracja ochrony danych osobowych Facebooka zamieszczona na stronie https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook poprzez naszą witrynę internetową zbierał o Tobie dane, musisz przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej wylogować się z Facebooka.

Bezpieczeństwo

Endress stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby strzec zarządzane przez nas Twoje dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale doskonalone w miarę postępu technicznego.

Odwołanie

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na zbieranie Twoich danych osobowych, przetwarzanie ich i wykorzystanie w przyszłości. Usunięcie danych osobowych po odwołaniu zgody na ich przechowywanie nastąpi, gdy znajomość danych osobowych nie będzie już potrzebna do realizacji celu tego przechowywania lub gdy przechowywanie będzie niedozwolone z powodów prawnych.

Korzystanie z Endress Websupervisor dla E-RMA

Jeśli zarejestrujesz się za pośrednictwem https://endressparts.com w https://endress.websupervisor.net/#/login, zyskasz dostęp do naszego portalu, dzięki czemu będziesz mieć możliwość monitorowania i sterowania swoim generatorem prądu. W razie przypadku serwisowego za pomocą danych logowania będziemy mieli dostęp do danego generatora prądu, aby móc odczytać komunikaty błędów i ewentualnie wprowadzić odpowiednie ustawienia. Skorzystamy z danych dostępowych jedynie po zgłoszeniu przez Ciebie przypadku serwisowego.

Kontakt w sprawie ochrony danych

W sprawie pytań, sugestii i zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych można się zwracać do naszego inspektora danych osobowych. Gdyby mimo naszych zabiegów o poprawność i aktualność danych okazało się, że przechowywane przez nas informacje są błędne, na Twoje żądanie je skorygujemy.

Inspektor danych osobowych w ENDRESS Elektrogerätebau GmbH      e-mail: dsb.prettl@prettl.com

x